Free the Soil

KlimaKollektivet støtter den nye kampagne Free The Soil, som arbejder for at trække det industrielle landbrug frem i lyset og stille dem til ansvar for deres klimaskadelige aktiviteter. Det er på tide at indse hvilken kæmpe rolle det industrielle landbrug spiller i den eskalerende klimakrise. Klimabevægelsen har med stor succes udstillet hvordan den fossile industri brutalt slår vores planet ihjel for at skabe profit, men indtil nu er det industrielle landbrugs rolle gået mere ubemærket hen.

Den 13.-14. oktober holder Free the Soil det første internationale møde i Hamburg. Mødet er åbent for grupper og individer, der ønsker at arbejde med kampagnen og organisere en masseaktion til sommer 2019.

Se mere på Free the Soil’s hjemmeside: freethesoil.org og flyer her.

Knus det industrielle landbrug i klimaretfærdighedens navn

Det industrielle landbrug tager land fra småbønder og skaber i stedet monokulturel produktion på megaplantager, der producerer afgrøder til det globale marked, såsom biobrændsel, dyrefoder og ingredienser i forarbejdede fødevarer. De bliver produceret uden nogen omtanke for natur, biodiversitet eller for lokal fødevaresikkerhed og er en af de store årsager til klimakrisen. Det er vurderet at mellem 44 % og 57 % af de globale drivhusgasudledninger kommer fra det industrielle landbrugssystem. Produktionen og brugen af kemisk kunstgødning står alene for 10 % af udledningerne af globale drivhusgasser, hvis industriens brug af gas og derved afhængighed af fracking og ødelæggelse af jordbund medregnes. Der ødelægges store frugtbare landområder i jagten på knappe mineraler og billig gas.

Det er ikke tilfældigt, at de samme få virksomheder, der producerer gødning, pesticider og afgrøder på globalt plan også er dem, der dominerer de internationale processer om landbrugets løsninger på klimakrisen. De foreslår løsninger med det formål at udvide ​​deres markeder og profit, f.eks. ved at tvinge småbønder til at anvende kemisk gødning, pesticider og patenterede frø. Konsekvenserne af deres foreslåede løsninger er at vi fastholdes i et destruktivt industrielt produktionssystem.

** STOP UDNYTTELSEN AF JORDEN **

Vi er nødt til at stoppe landbrugsindustriens ødelæggende praksis og de få virksomheder, der kontrollerer det. Der findes allerede gode bud på løsninger såsom agroøkologi, i form af bæredygtige landbrugsmetoder og madsuverænitet, der sikrer selvbestemmelse over landbrugssystemer. Så lad os knuse det industrielle landbrug for klimaretfærdighed. Lad os uddanne os, dele vores viden, oprette modstandsnetværk, lave direkte aktioner og ramme produktionen, hvor det gør mest ondt.

Vi skal dyrke mad til mennesker ikke afgrøder for profit!