Aktion mod Yara’s kunstgødningsterminal på Madsnedø

Aktivister fra KlimaKollektivet har som støtte til den nye kampagne Free The Soil, den 26. marts 2018 blokeret for Yara’s kunstgødningsterminal på Madsnedø (Sydsjælland).

Det er på tide at det industrielle landbrug trækkes frem i lyset og står til ansvar for sine klimaskadelige aktiviteter. Derfor opfordrer vi alle personer og grupper til at sætte fokus på dette område og lave aktioner mod denne farlige industri. Vi vil meget gerne i kontakt med grupper, der vil arbejde med Free the Soil kampagnen. Se mere på Free the Soils hjemmeside: freethesoil.org og flyer her.

Knus det industrielle landbrug i klimaretfærdighedens navn

Det er på tide at indse hvilken kæmpe rolle det industrielle landbrug spiller i den eskalerende klimakrise. Klimabevægelsen har med stor succes udstillet hvordan den fossile industri brutalt slår vores planet ihjel for at skabe profit, men indtil nu er det industrielle landbrugs rolle gået mere ubemærket hen. Dette hæfte vil vise hvordan landbrugsindustrien gennemfører falske og farlige løsninger på klimakrisen, kun for at udvide deres marked og fortsætte med business as usual. Lad os, individer og grupper der kæmper for klimaretfærdighed på tværs af grænser, udvide klimabevægelsens fokus og afvikle det industrielle landbrug sammen.

Det industrielle landbrug tager land fra småbønder og skaber i stedet monokulturel produktion på megaplantager, der producerer afgrøder til det globale marked, såsom biobrændsel, dyrefoder og ingredienser i forarbejdede fødevarer. De bliver produceret uden nogen omtanke for natur, biodiversitet eller for lokal fødevaresikkerhed og er en af de store årsager til klimakrisen. Det er vurderet at mellem 44 % og 57 % af de globale drivhusgasudledninger kommer fra det industrielle landbrugssystem. Produktionen og brugen af kemisk kunstgødning står alene for 10 % af udledningerne af globale drivhusgasser, hvis industriens brug af gas og derved afhængighed af fracking og ødelæggelse af jordbund medregnes. Der ødelægges store frugtbare landområder i jagten på knappe mineraler og billig gas.

Det er ikke tilfældigt, at de samme få virksomheder, der producerer gødning, pesticider og afgrøder på globalt plan også er dem, der dominerer de internationale processer om landbrugets løsninger på klimakrisen. De foreslår løsninger med det formål at udvide ​​deres markeder og profit, f.eks. ved at tvinge småbønder til at anvende kemisk gødning, pesticider og patenterede frø. Konsekvenserne af deres foreslåede løsninger er at vi fastholdes i et destruktivt industrielt produktionssystem.

Vi skal dyrke mad til mennesker ikke afgrøder for profit!